Skultes Ostas kopējais kravu apgrozījums, tūkst. t

image002

Skultes Ostas kopējais kuģu apmeklējums

image001