Projekts realizēts sadarbībā ar LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldi.

Projekta rādītājs: Būve "Zivju uzglabāšanai un pirmapstrādei ar iekārtām"