Projekts realizēts sadarbībā ar LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldi.

Projekta rādītājs: Piestātnes platība 2’154 m2, piestātnes lineārie metri 247,8 m.