Projekts realizēts sadarbībā ar LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldi.

Projekta rādītājs: Piestātnes platība 650,70 m2, piestātnes lineārie metri 96,64 m, piestātnes projektētais dziļums 4,0 m.