Projekts realizēts sadarbībā ar LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldi.

Projekta rādītājs: Piestātnes platība 1’997,67 m2, piestātnes lineārie metri 156,68 m, piestātnes projektētais dziļums 4,0 m.