Iepirkuma nosaukums:

Zvejas kuģu piestātnes pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Skultes ostā

Izsludināšanas datums:

24.02.2021

Iepirkuma ID:

SOP 2021/06 EJZF

Iepirkuma veids:

Atklāta iepirkuma procedūra

Iesniegšanas termiņš:

31.03.202112:00

Stadija:

Pārtraukts

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

Līgumcena:

Komentāri:

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta neizvēloties nevienu piedāvājumu dēļ iesniegto piedāvājumu skaita neatbilstības MK 30.09.2014. noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.3. apakšpunkta nosacījumiem.

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018