Iepirkuma nosaukums:

„Zvejas kuģu piestātnes pārbūves būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Skultes ostā”

Izsludināšanas datums:

10.11.2020

Iepirkuma ID:

SOP 2020/27 EJZF

Iepirkuma veids:

Atklāta iepirkuma procedūra

Iesniegšanas termiņš:

11.12.202012:00

Stadija:

Noslēdzies

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

OU BauEst Reģ. Nr.11220064

Līgumcena:

933554,52 EUR

Komentāri:

Iepirkuma procedūras ziņojums

 

Atbildes uz jautājumiem Nr.1

Atbildes uz jautājumiem Nr.2

 

Tehniskās specifikācijas pielikums: “Skice Nr.1”

Pielikums Nr. 3 “Būvprojekts “Zvejas kuģu piestātnes pārbūve Skultes ostā 2017.gads”

(izpilddokumnetācija pieejama Skultes ostas pārvaldē, iepriekš vienojoties par vizītes laiku)

Pielikums Nr. 6 “Topogrāfiskais uzmērījums ”

Pielikums Nr. 8 “Pieguļošās akvatorijas dziļumu mērījumi 2020.gads”

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018