Iepirkuma nosaukums:

Zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

Izsludināšanas datums:

17.11.2022

Iepirkuma ID:

SOP 2022/10 EJZF

Iepirkuma veids:

Atklāta iepirkuma procedūra

Iesniegšanas termiņš:

22.12.2022 11:00

Stadija:

Aktīvs

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

Līgumcena:

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018