Iepirkuma nosaukums:

Zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

Izsludināšanas datums:

17.11.2022

Iepirkuma ID:

SOP 2022/10 EJZF

Iepirkuma veids:

Atklāta iepirkuma procedūra

Iesniegšanas termiņš:

22.12.2022 11:00

Stadija:

Pārtraukts

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

NAV

Līgumcena:

NAV

Komentāri:

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta neizvēloties nevienu piedāvājumu dēļ iesniegto piedāvājumu skaita neatbilstības MK 30.09.2014. Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā” 6.5.4. apakšpunkta nosacījumiem.

 

Iepirkuma nolikuma grozījumi Nr.1.

 

Nolikuma pielikums Nr.2 : Tehniskā specifikācija

Nolikuma pielikums Nr.14 : Iepirkuma līguma projekts

Nolikuma pielikums Nr.15 : Būvprojekts minimālajā sastāvā “Skultes ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūve”

Nolikuma pielikumi word (.doc) formāts

Atbilžu publikācija Nr.1 (16.12.2022.)

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018