Iepirkuma nosaukums:

Žoga izbūve Skultes ostas teritorijā

Izsludināšanas datums:

04.02.2021

Iepirkuma ID:

SOP 2021/04 EJZF

Iepirkuma veids:

Cenu aptauja

Iesniegšanas termiņš:

18.02.2021 12:00

Stadija:

Noslēdzies

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

SIA “Būvsēta” Reģ. Nr. 40203196708

Līgumcena:

22029,32 EUR (bez PVN)

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018