Iepirkuma nosaukums:

Skultes ostas zvejas kuģu piestātnes pārbūves būvuzraudzība

Izsludināšanas datums:

19.05.2021

Iepirkuma ID:

SOP 2021/08 EJZF

Iepirkuma veids:

Atklāta iepirkuma procedūra

Iesniegšanas termiņš:

08.06.2021 __11:00

Stadija:

Noslēdzies

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

SIA “AM Būvvadība”(Reģ. Nr. 50103669131)

Līgumcena:

19450,00 EUR (bez PVN)

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018