Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:

Skultes ostas zvejas kuģu piestātnes pārbūves būvuzraudzība

Izsludināšanas datums:

19.05.2021

Iepirkuma ID:

SOP 2021/08 EJZF

Iepirkuma veids:

Atklāta iepirkuma procedūra

Iesniegšanas termiņš:

08.06.2021 __11:00

Stadija:

Aktīvs

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

Līgumcena:

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018