Iepirkuma nosaukums:

Skultes ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūves būvuzraudzība

Izsludināšanas datums:

19.08.2022

Iepirkuma ID:

SOP 2022/09 EJZF

Iepirkuma veids:

Atklāta iepirkuma procedūra

Iesniegšanas termiņš:

08.09.2022 12:00

Stadija:

Aktīvs

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

SIA "JURĒVIČS UN PARTNERI", Reģ. Nr. 40103122882

Līgumcena:

37100,00 EUR

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018