Iepirkuma nosaukums:

Skultes ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība

Izsludināšanas datums:

17.05.2022

Iepirkuma ID:

SOP 2022/05 EJZF

Iepirkuma veids:

Atklāta iepirkuma procedūra

Iesniegšanas termiņš:

06.06.2022 13:00

Stadija:

Noslēdzies

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

SIA “AM Būvvadība”(Reģ. Nr. 50103669131)

Līgumcena:

38’480,00 bez PVN

Komentāri:

Iepirkuma_ziņojums_SOP2022_05EJZF

File name: Iepirkuma_zinojums_SOP2022_05EJZF.pdf

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018