Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:

Sanitārās būves piegāde un uzstādīšana Skultes ostā

Izsludināšanas datums:

14.09.2020

Iepirkuma ID:

SOP2020/19 EJZF

Iepirkuma veids:

Cenu aptauja

Iesniegšanas termiņš:

28.09.2020 16:00

Stadija:

Aktīvs

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

Līgumcena:

Komentāri:

22.09.2020.: Drukas kļūdas labojums finanšu piedāvājuma formā

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018