Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:

Remonta padziļināšanas ( bagarēšanas) darbi Skultes ostā

Izsludināšanas datums:

20.11.2019

Iepirkuma ID:

SOP2019/11

Iepirkuma veids:

Cenu aptauja

Iesniegšanas termiņš:

04.12.201912:00

Stadija:

Aktīvs

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

--

Pasākums:

--

Uzvarētājs:

Līgumcena:

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018