Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:

Krasta nostiprinājuma un pacelšanas slipa būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Skultes ostā

Izsludināšanas datums:

25.04.2019

Iepirkuma ID:

SOP2019/05 ESTLAT 55 "ESTLAT" Harbours

Iepirkuma veids:

Atklāta iepirkuma procedūra

Iesniegšanas termiņš:

28.05.2019__12:00

Stadija:

Noslēdzies

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

ERAF

Pasākums:

EST-LAT 55 “ESTLAT Harbours” Burāšanas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla izveides uzlabošana Igaunijā un Latvijā ietvaros.

Uzvarētājs:

OU "BauEst", Reģ. Nr. EE101031606;

Līgumcena:

554102.24 EUR

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018