Iepirkuma nosaukums:

“Konsultāciju pakalpojumi, projekta iesnieguma un nepieciešamo pavaddokumentu izstrāde”

Izsludināšanas datums:

22.01.2021

Iepirkuma ID:

SOP 2021/03 EJZF

Iepirkuma veids:

Cenu aptauja

Iesniegšanas termiņš:

28.01.202112:00

Stadija:

Pārtraukts

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

NAV

Līgumcena:

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018