Skultes osta

Закупки

E-mail Печать PDF

Atklāta iepirkumu procedūra “Par bankas izvēli aizdevuma saņemšanai” id.Nr. SOP2013/02.

Piedāvājumu var iesniegt līdz: 08.04.2013. 15:00 

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 08.aprīlim plkst. 15.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkumu procedūra  ,,Par bankas izvēli aizdevuma saņemšanai " iepirkuma identifikācijas numurs SOP2013/02 ir noslēgusies.

Par ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu atzīts AS " dlkf     "SEB Banka"  iesniegtais piedāvājums un atbilstoši 2013.gada 18.aprīļa Skultes ostas valdes lēmumam, tiks slēgts aizdevuma līgums ar AS "SEB Banka" par piedāvāto līgumcenu EUR 74 420,51 (septiņdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit eiro un 51 cents) bez PVN, atbilstoši atklāta iepirkuma nolikumam un pretendenta piedāvājumam. 

 

Iepirkuma nolikms un citi materiāli:

1. Nolikums 

 


 

Atklāts konkurss ,,Par viena lietota velkoņa ar ledus laušanas iespējām iegādi" id.Nr. SOP2013/01.

Piedāvājumu var iesniegt līdz: 17.04.2013. 15:00

Informācija IUB mājas lapā: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/310572http://www.iub.gov.lv/pvs/show/310572 http://www.iub.gov.lv/pvs/show/310572 http://www.iub.gov.lv/pvs/show/310572 http://www.iub.gov.lv/pvs/show/310572  


Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 17.aprīlim plkst. 15.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāts konkurss ,,Par viena lietota velkoņa ar ledus laušanas iespējām iegādi",  iepirkuma identifikācijas numurs SOP2013/01, ir noslēdzies.

Par ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu atzīts kompānijas " "  "   " " dlkfgj   cv " F)H4vRederi AB Nestor" iesniegtais piedāvājums un atbilstoši 2013.gada 18.aprīļa  Skultes ostas valdes lēmumam, tiks slēgts līgums ar "Rederi AB Nestor" par lietota velkoņa iegādi par piedāvāto līgumcenu EUR 803'600,00 (astoņi simti trīs tūkstoši seši simti eiro un 00 centi) bez PVN, atbilstoši atklāta konkursa nolikumam un pretendenta piedāvājumam.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem IUB mājas lapā: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/316309 http://www.iub.gov.lv/pvs/show/316309  

 ffffrcfrvf0ffffdfd 
Konkursa nolikums un citi materiāli:

  1. Nolikums 
  2.  Nolikuma pielikumi

 

    

The English translation of the Regulation and Technical specification is provided for the Tenderers solely for information purposes. The Procurement procedure shall be applied in Latvian, in case of discrepancies between the English and Latvian texts, the Latvian text shall prevail. 

1. Regulation  

2.Technical specification