Skultes osta

Iepirkumi

E-pasts Drukāt PDF

Atklāts konkurss  (Noslēdzies)

“Zvejas kuģu piestātnes pārbūve

   

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

id.Nr. SOP2018/2 EJZF.

Publikācijas datums: 02.05.2018. IUB tīmekļa vietnē https://pvs.iub.gov.lv/show/461835

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 01.jūnijam plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

  Iepirkuma nolikums

Būvprojekts

 

 Iepirkuma procedūras ziņojums


Atklāts konkurss (Pārtraukts)

“Zvejas kuģu piestātnes pārbūve

   

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

id.Nr. SOP2018/01 EJZF.

Publikācijas datums: 01.02.2018. IUB tīmekļa vietnē https://pvs.iub.gov.lv/show/461835

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 29.marta plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

  Iepirkuma nolikums  ar 12.03.2018. grozījumiem

Būvprojekts

Būvprojekta rasējumu precizējumi.

Rasējuma BK-4 precizējums. (22.03.2018.)

Iepirkuma procesā Piegādātāju uzdotie jautājumi un Skultes ostas pārvaldes iepirkumu komisijas sniegtās atbildes:

 1. Jautājumu un atbilžu publikācija 12.03.2017.

2. Jautājumu un atbilžu publikācija 14.03.2017.

3. Jautājumu un atbilžu publikācija 22.03.2017.

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
Pamatojums:  Iepirkuma procedūra tiek pārktraukta neizvēloties nevienu piedāvājumu dēļ iesniegto piedāvājumu skaita neatbilstības MK 30.09.2014. noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.4. apakšpunkta nosacījumiem.
 

Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Skultes ostas pārvaldes kuģiem

id.Nr. SOP2017/14

Publikācijas datums: 22.12.2017.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 23.janvāris plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

 


Atklāta iepirkuma procedūra

“Par tiesībām veikt Skultes ostas pieejas kanāla remonta padziļināšanu

id.Nr. SOP2017/08

Publikācijas datums: 03.10.2017.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 07.novembra plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.3 

 


Atklāta iepirkuma procedūra (Pārtaukta)

“Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Skultes ostas pārvaldes kuģiem

id.Nr. SOP2017/05

Publikācijas datums: 30.08.2017.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 29.septembris plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 
 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
Pamatojums:  Nav iesniegti prasībām atbilstoši piedāvājumi.

 

 


Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Par vieglo automašinu piegādi

id.Nr. SOP2017/09

Publikācijas datums: 02.08.2017.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 22.augusta plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

 


Cenu aptauja (Noslēgusies)

„Rezerves daļu piegāde velkonim „AITIK””

id.Nr. SOP2017/03.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 30.maija plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

 


Atklāts konkurss (Noslēdzies)

“Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecībā

   

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

id.Nr. SOP2017/01 EJZF.

Publikācijas datums: 13.03.2017. 

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 27.marta plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

  Iepirkuma nolikums  

 Būvprojekts

 

 


Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Vadlīnijas uguns zīmes piegāde un uzstādīšana

id.Nr. SOP2016/25 Interreg/CB239

Publikācijas datums: 12.12.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 10.janvāra plkst. 14.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

 


Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Peldošu navigācijas zīmju iegāde

id.Nr. SOP2016/24 Interreg/CB239

Publikācijas datums: 09.12.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 10.janvāra plkst. 13.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

 


Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Meteostacijas piegāde un uzstādīšana

id.Nr. SOP2016/20 Interreg/CB239

Publikācijas datums: 02.12.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 10.janvāra plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 
Rezultāti:
Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “Meteostacijas  Videokameru piegāde un uzstādīšana     id.Nr.  SOP2016/20 Interreg/CB239  ir noslēgusies.
Uzvarētājs: SIA “Specteh Serviss”, Reģ. Nr. 40103275132.
Iepirkuma procedūras ziņojums

 


Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Videokameru piegāde un uzstādīšana

id.Nr. SOP2016/19 Interreg/CB239

Publikācijas datums: 29.11.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 10.janvāra plkst. 10.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 
 
Rezultāti:
Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “Videokameru  Videokameru piegāde un uzstādīšana     id.Nr.  SOP2016/19 Interreg/CB239  ir noslēgusies.
Uzvarētājs: SIA “HANSAB”, Reģ. Nr. 40003146649.
Iepirkuma procedūras ziņojums

 


Atklāts konkurss (Noslēdzies)

“Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecība

   

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

id.Nr. SOP2016/23 EJZF.

Publikācijas datums: 17.11.2016. IUB tīmekļa vietnē https://pvs.iub.gov.lv/show/461835

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 12.janvāra plkst. 10.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

  Iepirkuma nolikums  ar 09.01.2017. grozījumiem

Būvprojekts

Vārtu specifikācija AR13 ar 06.01.2017. grozījumiem.

 

Iepirkuma procesā Piegādātāju uzdotie jautājumi un Skultes ostas pārvaldes iepirkumu komisijas sniegtās atbildes:

 1. Jautājumu un atbilžu publikācija 06.01.2017.

 2. Jautājumu un atbilžu publikācija 06.01.2017.

 3. Jautājumu un atbilžu publikācija 06.01.2017.

 4. Jautājumu un atbilžu publikācija 11.01.2017.

 5. Jautājumu un atbilžu publikācija 13.01.2017.

 6. Jautājumu un atbilžu publikācija 19.01.2017.

 7. Jautājumu un atbilžu publikācija 23.01.2017.

 8. Jautājumu un atbilžu publikācija 24.01.2017.

 9. Jautājumu un atbilžu publikācija 30.01.2017.

 10. Jautājumu un atbilžu publikācija 31.01.2017.

 

 Pretendentu piedavajumu cenu apkopojums 06.02.2017.

 Iepirkuma procedūras ziņojums

 


Cenu aptauja (Noslēgusies)

“Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures nodrošināšanai

id.Nr. SOP2016/22.

Publikācijas datums: 07.11.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 15.novembra plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

 

 

 


Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Divu jaunu mola uguns zīmju un zibšņuguns aparatūras komplektu piegāde un uzstādīšana

id.Nr. SOP2016/21 Interreg/CB239

Publikācijas datums: 06.09.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 21.septembra plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 26.septembra plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 
Iepirkuma nolikuma grozījumi Nr.1
 
Rezultāti:
Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “  Divu jaunu mola uguns zīmju un zibšņuguns aparatūras komplektu piegāde un uzstādīšana     id.Nr.  SOP2016/21 Interreg/CB239  ir noslēgusies.
Uzvarētājs: SIA “Kāpņu Fabrika”, Reģ. Nr. 40103521096.
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.
Iepirkuma procedūras ziņojums
 

Atklāts konkurss (Noslēdzies)

Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa piegāde

id.Nr. SOP2016/18 EJZF.

Publikācijas datums: 22.08.2016. IUB tīmekļa vietnē https://pvs.iub.gov.lv/show/461835

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 05.oktobra plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “Zivju pieņemšanas un škirošanas iekārtu kompleksa piegāde  id.Nr. SOP2016/18 EJZF ir noslēgusies.
Uzvarētājs: SIA “LISNA”, Reģ. Nr. 40003758605.
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.

Publikācija IUB tīmekļa vietnē : https://pvs.iub.gov.lv/show/469577


Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Par apdrošināšanas sabiedrības izvēli Skultes ostas pārvaldes kuģošanas līdzekļa apdrošināšanai

id.Nr. SOP2016/15.

Publikācijas datums: 15.06.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 28.jūnija plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “Par apdrošināšanas sabiedrības izvēli Skultes ostas pārvaldes kuģošanas līdzekļa apdrošināšanai  id.Nr. SOP2016/15 ir noslēgusies.
Uzvarētājs: “GARD” AS, Reģ. Nr.982132789 (Norvēģija)/ “Kominsur Kindlustusmaakler” OU (Igaunija).
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.
 

 


Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Aprīkojuma kontroles un izsekojamības nodrošināšanai un zvejas darbību datorizētai pārvaldībai piegāde

id.Nr. SOP2016/13.

Publikācijas datums: 14.04.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 15.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma nolikums 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “ Aprīkojuma kontroles un izsekojamības nodrošināšanai un zvejas darbību datorizētai pārvaldībai piegāde  id.Nr. SOP2016/13 ir noslēgusies.
Uzvarētājs: SIA “IT Bridge”, Reģ. Nr. 40103311999.
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.

 

 

Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Zvejas produktu uzglabāšanas taras piegāde

id.Nr. SOP2016/12.

Publikācijas datums: 14.04.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 14.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma nolikums 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “  Zvejas produktu uzglabāšanas taras piegāde   id.Nr. SOP2016/12 ir noslēgusies.
Uzvarētājs: SIA “Schoeller Allibert”, Reģ. Nr. 40003320694.
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.

 


Atklāta iepirkuma procedūra (Pārtraukta)

Ledus ražošanas un telpu atvēsināšanas iekārtu piegāde

id.Nr. SOP2016/09.

Publikācijas datums: 29.03.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 13.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma nolikums 

Iepirkuma nolikuma grozījumi Nr.1 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
Pamatojums:  Nav finansējuma šim iepirkumam

 


Atklāta iepirkuma procedūra (Pārtraukta)

Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa piegāde

id.Nr. SOP2016/08.

Publikācijas datums: 21.03.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 25.aprīļa plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Iepirkuma nolikuma grozījumi Nr.1 

Rezultāti:
Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
Pamatojums:  Tiks precizēta iepirkuma dokumentācija

 


Atklāta iepirkuma procedūra (Pārtraukta)

Zvejas produktu kravu celšanas un pērvietošanas tehnikas piegāde

id.Nr. SOP2016/07.

Publikācijas datums: 17.03.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 22.aprīļa plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 11.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Iepirkuma nolikuma grozījumi Nr.1 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
Pamatojums:  Nav finansējuma šim iepirkumam

 


Cenu aptauja (Noslēgusies)

Ģeoloģiskās izpētes pakalpojumi

id.Nr. SOP2016/06.

Publikācijas datums: 14.03.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 18.marta plkst. 17.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Iepirkuma nolikums 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka cenu aptauja “Ģeoloģiskās izpētes pakalpojumi” id.Nr. SOP2016/06 ir noslēgusies.
Uzvarētājs: SIA “ADVORS”, Reģ. Nr. 42403021879.
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.
Iepirkuma procedūras ziņojums
 

Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

Par automašinas ar atvērtu kravas kasti iegādi

id.Nr. SOP2016/03.

Publikācijas datums: 18.02.2016.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 04.marta plkst. 14.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “Par automašinas ar atvērtu kravas kasti iegādi” id.Nr. SOP2016/03 ir noslēgusies.
Uzvarētājs: AS “WESS”, Reģ. Nr. 40003056294.
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.
Iepirkuma procedūras ziņojums
 

Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

Tehniskā projekta izstrāde Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas jaunbūvei Skultes ostā

id.Nr. SOP2016/02.

Publikācijas datums: 02.02.2016.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 25.februāra plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “Tehniskā projekta izstrāde Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas jaunbūvei Skultes ostā” id.Nr. SOP2016/02 ir noslēgusies.
Uzvarētājs: SIA “Pils M”, Reģ. Nr. 47703002196.
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.
Iepirkuma procedūras ziņojums
 

Atklāta iepirkuma procedūra (Pārtraukta)

Tehniskā projekta izstrāde Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas jaunbūvei Skultes ostā

id.Nr. SOP2015/16.

Publikācijas datums: 12.11.2015.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 11.decembra plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Grozījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņā: 

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 16.decembra plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Iepirkuma nolikuma grozījumi Nr.1 

Nolikuma skaidrojumi Nr.1

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “Tehniskā projekta izstrāde Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas jaunbūvei Skultes ostā” id.Nr. SOP2015/16 ir pārtraukta sakarā ar to, ka neviens piedāvājumu iesniegušais pretendents neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
 

Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

Tehniskā projekta izstrāde Zvejas kuģu piestātnes pārbūvei Skultes ostā

id.Nr. SOP2015/15.

Publikācijas datums: 10.11.2015.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 24.novembra plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “Tehniskā proejkta izstrāde Zvejas kuģu pārbūvei Skultes ostā” id.Nr. SOP2015/15 ir noslēgusies.
Uzvarētājs: SIA “Inženieru birojs Kurbada tilti”, Reģ. Nr. 40003485598.
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.

Iepirkuma procedūras ziņojums

 


 


Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Konsultāciju pakalpojumi, projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” iesnieguma un nepieciešamo pavaddokumentu izstrāde.” 

id.Nr. SOP2015/12.

Publikācijas datums: 17.07.2015.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 
Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 31.jūlija plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklāta iepirkuma procedūra “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” iesnieguma un nepieciešamo pavaddokumentu izstrāde.”   id.Nr. SOP2015/12 ir noslēgusies.
Uzvarētājs: Saimnieciskās darbības veicējs Linards Liepiņš (Reģ. Nr.20077312677)
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.

 

Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusues)

“Konsultāciju pakalpojumi, projekta “Zvejas produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” iesnieguma un nepieciešamo pavaddokumentu izstrāde.”

id.Nr. SOP2015/11.

Publikācijas datums: 17.07.2015.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 
Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 31.jūlija plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklātā iepirkuma procedūra “Konsultāciju pakalpojumi, projekta “Zvejas produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” iesnieguma un nepieciešamo pavaddokumentu izstrāde.”  id.Nr. SOP2015/11 ir noslēgusies.
Uzvarētājs: Saimnieciskās darbības veicējs Linards Liepiņš (Reģ. Nr.20077312677)
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.
 

Atklāta iepirkuma procedūra (Noslēgusies)

“Juridiskie pakalpojumi, projekta "Zvejas produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā" realizācijas ietvaros”

id.Nr. SOP2015/07.

Publikācijas datums: 11.06.2015.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 
Pasākums: "11.23  Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 26.jūnija plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums 

Rezultāti:

Skultes ostas pārvalde informē, ka atklātā iepirkuma procedūra “Juridiskie pakalpojumi, projekta “Zvejas produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” realizācijas ietvaros”  id.Nr. SOP2015/07 ir noslēgusies.

Uzvarētājs: SIA AVERSS (Reģ. Nr.40003863185)
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums:
Pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums.